ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้
b1
b2
b2
b2
b2
   ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม Nurses Run For Health พยาบาลชวนวิ...

30 ตุลาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม  Nurses Run For Health พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ 2018

    ผู้ที่สมัครออนไลน์ โครงการ Nurses Run for Health On National Nurses Day 2018 และยังไม่รับรับหมวกและเสื้อ ขอให้มารับได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 – 2 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09...

เลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

12 กันยายน 2561
เลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

เลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

Nurses Run For Health พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ

05 กันยายน 2561
Nurses Run For Health พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ

    ผู้ที่สมัครออนไลน์ โครงการ Nurses Run for Health On National Nurses Day 2018 และยังไม่รับรับหมวกและเสื้อ ขอให้มารับได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 – 2 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 0...

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง...

17 สิงหาคม 2561
ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561}

การประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง 30-31...

26 กรกฎาคม 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง 30-31 สิงหาคม 2561

หน่วยคะแนน โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน คุณค่าคน เริ่มต้นที่พยาบาล วันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จัง...

ขยายเวลาโครงการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ...

17 กรกฎาคม 2561
ขยายเวลาโครงการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

ขยายเวลาโครงการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564 ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ได้ดำเนินการบริหารงานเพื่อพัฒนา...

ประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป...

13 มิถุนายน 2561
ประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน คุณค่าคน เริ่มต้นที่พยาบาลวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดส...

เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

17 พฤษภาคม 2561
เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564 }

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลื...

17 พฤษภาคม 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ในเขตภาคใต้ ประจำปี 2561 }

ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ...

03 พฤษภาคม 2561
ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561

ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561   }

การเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน ปี 2561

24 มีนาคม 2561
การเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน ปี 2561

การเสนอโครงการงานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินสมาคมพยาบาลแห่งประทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 Download เอกสาร1.แบบฟอร์มขอรับทุน2.Service Flow3.Memo Corrected

   ข่าวจากสมาคม

ประมวลภาพกิจกรรม

แสดงความยินดี
Image Download
ประชุมวิชาการ เรื่อง สมรรถนะบันไดวิชาชีพ : การนำสู...
Image Download
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
Image Download
วันพยาบาลแห่งชาติ21/10/59 รพ.ยะลา
Image Download
พบปะสมาชิก จ.นครศรีธรรมราช
Image Download
ศึกษาดูงานสาขาภาคาเหนือ
Image Download
สวัสดีปีใหม่2560
Image Download
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาล 9/5/2560
Image Download
ประชุมวิชาการ"พลังพยาบาล60"
Image Download
ประชุมวิชาการเรื่อง สุขภาวะ และความปลอดภัยในการให้...
Image Download
ความเป็นมาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
.

      สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 รับผิดชอบบริหารและดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ครอบคลุม 14 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอุปสรรคในการติดต่อประสานงานการดำเนินงานของสมาคมฯ จึงได้แบ่งการบริหารเป็น 4 ศูนย์เขต ตามลักษณะภูมิภาค มีอุปนายกแต่ละ ศูนย์เขต ประสานงานกับสมาคมฯ และดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ครอบคลุมจังหวัดในศูนย์เขตที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการปรับปรุงข้อปฏิบัติว่าด้วยโครงสร้างและการดำเนินงานของศูนย์เขต เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของสมาคมฯ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมสมาชิกที่มีจำนวนมากขึ้น โดยแบ่งการบริหารเป็น 4 ศูนย์เขต เช่นเดิม แต่ปรับบางจังหวัดและมีข้อปฏิบัติฯ ที่ชัดเจนขึ้น ในรับผิดขอบของศูนย์เขตที่เหมาะสมขึ้น เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการประสานงาน แต่ละศูนย์เขตมีอุปนายกศูนย์เขต ซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามข้อปฏิบัติ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารและดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ โดยประสานกับสมาคมฯ และเป็นอุปนายก โดยตำแหน่งในคณะกรรมการอำนวยการของสมาคมฯ มาจนถึงปัจจุบัน

 

    จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่นำให้สู่การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ ข้อจำกัดด้านภาระงานรับผิดชอบประจำของพยาบาลที่มีมากขึ้น และจำนวนสมาชิกพยาบาลในเขตภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การบริหาร/ดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ประสาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ดังกล่าว คณะกรรมการสมาคมฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 22 มีนราคม 2544 จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการศึกษา และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงโครงสร้างและดำเนินงานของศูนย์เขต และโดยคณะกรรมการสมาคมฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 มีมติเห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้าง เขตหน้าที่ และการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานและตามวัตถุประสงค์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

   
การแบ่งเขตการบริหารเป็น 2 ศูนย์เขตดังนี้
    - ศูนย์เขตฯ11 ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง
    - ศูนย์เขตฯ12 ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี ตรัง สงขลา พัทลุง สตูล