• show1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้
b1
b2
b2
b2
b2
   ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม Nurses Run For Health พยาบาลชวนวิ...

30 ตุลาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม  Nurses Run For Health พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ 2018

    ผู้ที่สมัครออนไลน์ โครงการ Nurses Run for Health On National Nurses Day 2018 และยังไม่รับรับหมวกและเสื้อ ขอให้มารับได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 – 2 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09...

เลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

12 กันยายน 2561
เลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

เลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

Nurses Run For Health พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ

05 กันยายน 2561
Nurses Run For Health พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ

    ผู้ที่สมัครออนไลน์ โครงการ Nurses Run for Health On National Nurses Day 2018 และยังไม่รับรับหมวกและเสื้อ ขอให้มารับได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 – 2 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 0...

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง...

17 สิงหาคม 2561
ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561}

การประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง 30-31...

26 กรกฎาคม 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง 30-31 สิงหาคม 2561

หน่วยคะแนน โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน คุณค่าคน เริ่มต้นที่พยาบาล วันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จัง...

ขยายเวลาโครงการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ...

17 กรกฎาคม 2561
ขยายเวลาโครงการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

ขยายเวลาโครงการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564 ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ได้ดำเนินการบริหารงานเพื่อพัฒนา...

ประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป...

13 มิถุนายน 2561
ประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน คุณค่าคน เริ่มต้นที่พยาบาลวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดส...

เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

17 พฤษภาคม 2561
เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564 }

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลื...

17 พฤษภาคม 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ในเขตภาคใต้ ประจำปี 2561 }

ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ...

03 พฤษภาคม 2561
ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561

ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561   }

การเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน ปี 2561

24 มีนาคม 2561
การเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน ปี 2561

การเสนอโครงการงานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินสมาคมพยาบาลแห่งประทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 Download เอกสาร1.แบบฟอร์มขอรับทุน2.Service Flow3.Memo Corrected

   ข่าวจากสมาคม

ประมวลภาพกิจกรรม

แสดงความยินดี
Image Download
ประชุมวิชาการ เรื่อง สมรรถนะบันไดวิชาชีพ : การนำสู...
Image Download
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
Image Download
วันพยาบาลแห่งชาติ21/10/59 รพ.ยะลา
Image Download
พบปะสมาชิก จ.นครศรีธรรมราช
Image Download
ศึกษาดูงานสาขาภาคาเหนือ
Image Download
สวัสดีปีใหม่2560
Image Download
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาล 9/5/2560
Image Download
ประชุมวิชาการ"พลังพยาบาล60"
Image Download
ประชุมวิชาการเรื่อง สุขภาวะ และความปลอดภัยในการให้...
Image Download

รายชื่อคณะกรรมการ วาระ 2556-2558

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
ชื่อสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่1
ชื่อ-นามสกุล : นางโกสุมภ์ หมู่ขจรพันธ์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่2
ชื่อ-นามสกุล : ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
ชื่อสังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโศภิษฐ์ อภิชาโต
ชื่อสังกัด : ข้าราชการบำนาญ
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่4
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลปัตตานี
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

เลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์
ชื่อสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองเลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวัชรีย์ แสงมณี
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

เหรัญญิก
ชื่อ-นามสกุล : นางวีรวรรณ ภาษาประเทศ
ชื่อสังกัด : ข้าราชการบำนาญ
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ผู้ช่วยเหรัญญิก
ชื่อ-นามสกุล : นางมณี ช่อวิเชียร
ชื่อสังกัด : ข้าราชการบำนาญ
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

นายทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล : นางนัยนันต์ จิตประพันธ์
ชื่อสังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพนิดา จันทรัตน์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลา
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวราภรณ์ จินตานนท์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
ชื่อสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : นางอวยพร ภัทรภักดีกุล
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล
ชื่อ-นามสกุล : นางปาริชาติ หนุนพระเดช
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล
ชื่อ-นามสกุล : นางคิดชนก อนุชาญ
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายบริการชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ เหมทานนท์
ชื่อสังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายบริการชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิยดา อกนิษฐ์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลกระบี่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

กรรมการฝ่ายบริการชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีสุดา ลัพธวรรณ
ชื่อสังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดจิต ไตรประคอง
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริวรรณ เดียวสุรินทร์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารุณี เริ่มอรุณรอง
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลตรัง
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญชลี พุ่มน้อย
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้
ชื่อ-นามสกุล : นางอรอุมา มะกรูดทอง
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้
ชื่อ-นามสกุล : นางกศิณ์นันท์ เตียวสกุล
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :