ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้
b1
b2
b2
b2
b2
   ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

12 กันยายน 2561
เลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

เลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

Nurses Run For Health พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ

05 กันยายน 2561
Nurses Run For Health พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ

สมัครออนไลน์ หรือ QR Code  

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง...

17 สิงหาคม 2561
ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561}

การประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง 30-31...

26 กรกฎาคม 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง 30-31 สิงหาคม 2561

หน่วยคะแนน โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน คุณค่าคน เริ่มต้นที่พยาบาล วันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จัง...

ขยายเวลาโครงการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ...

17 กรกฎาคม 2561
ขยายเวลาโครงการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

ขยายเวลาโครงการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564 ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ได้ดำเนินการบริหารงานเพื่อพัฒนา...

ประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป...

13 มิถุนายน 2561
ประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน คุณค่าคน เริ่มต้นที่พยาบาลวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดส...

เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

17 พฤษภาคม 2561
เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564 }

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลื...

17 พฤษภาคม 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ในเขตภาคใต้ ประจำปี 2561 }

ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ...

03 พฤษภาคม 2561
ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561

ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561   }

การเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน ปี 2561

24 มีนาคม 2561
การเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน ปี 2561

การเสนอโครงการงานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินสมาคมพยาบาลแห่งประทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 Download เอกสาร1.แบบฟอร์มขอรับทุน2.Service Flow3.Memo Corrected

   ข่าวจากสมาคม

ประมวลภาพกิจกรรม

แสดงความยินดี
Image Download
ประชุมวิชาการ เรื่อง สมรรถนะบันไดวิชาชีพ : การนำสู...
Image Download
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
Image Download
วันพยาบาลแห่งชาติ21/10/59 รพ.ยะลา
Image Download
พบปะสมาชิก จ.นครศรีธรรมราช
Image Download
ศึกษาดูงานสาขาภาคาเหนือ
Image Download
สวัสดีปีใหม่2560
Image Download
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาล 9/5/2560
Image Download
ประชุมวิชาการ"พลังพยาบาล60"
Image Download
ประชุมวิชาการเรื่อง สุขภาวะ และความปลอดภัยในการให้...
Image Download

รายชื่อคณะกรรมการ วาระ 2556-2558

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
ชื่อสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่1
ชื่อ-นามสกุล : นางโกสุมภ์ หมู่ขจรพันธ์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่2
ชื่อ-นามสกุล : ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
ชื่อสังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโศภิษฐ์ อภิชาโต
ชื่อสังกัด : ข้าราชการบำนาญ
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่4
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลปัตตานี
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

เลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์
ชื่อสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองเลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวัชรีย์ แสงมณี
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

เหรัญญิก
ชื่อ-นามสกุล : นางวีรวรรณ ภาษาประเทศ
ชื่อสังกัด : ข้าราชการบำนาญ
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ผู้ช่วยเหรัญญิก
ชื่อ-นามสกุล : นางมณี ช่อวิเชียร
ชื่อสังกัด : ข้าราชการบำนาญ
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

นายทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล : นางนัยนันต์ จิตประพันธ์
ชื่อสังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพนิดา จันทรัตน์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลา
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวราภรณ์ จินตานนท์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
ชื่อสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : นางอวยพร ภัทรภักดีกุล
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล
ชื่อ-นามสกุล : นางปาริชาติ หนุนพระเดช
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล
ชื่อ-นามสกุล : นางคิดชนก อนุชาญ
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายบริการชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ เหมทานนท์
ชื่อสังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายบริการชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิยดา อกนิษฐ์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลกระบี่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

กรรมการฝ่ายบริการชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีสุดา ลัพธวรรณ
ชื่อสังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดจิต ไตรประคอง
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริวรรณ เดียวสุรินทร์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารุณี เริ่มอรุณรอง
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลตรัง
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญชลี พุ่มน้อย
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้
ชื่อ-นามสกุล : นางอรอุมา มะกรูดทอง
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้
ชื่อ-นามสกุล : นางกศิณ์นันท์ เตียวสกุล
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :