วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติของสมาคมพยาบาลฯ ร่วมกับ งานเวชกรรมฯ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลบางกล่ำ โดยร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ณ บ้านเอื้อบุญ อุ่นรัก อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 

บานเออบญสมาคมฯวนพยาบาล ๑๙๑๑๑๔ 0013