ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ทุกท่าน
ทางสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จะปรับเปลี่ยนอัตราค่าสมัครสมาชิก ตามเอกสารที่แนบ เริ่ม 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป78689600_441318816821592_1013295360514195456_o.jpg