ในวันที่ 16 ธันวาคม และ 26 ธันวาคม 2562 นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ นำกระเช้าร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ ตามสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่, โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี, โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี, โรงพยาบาลศิครินทร์, โรงพยาบาลสงขลา, โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

https://www.facebook.com/pg/southnurseTH/photos/?tab=album&album_id=465615071058633