วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่ นายสราวุฒิ ปฐมวงษ์สถาพร นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ จนเรียนจบหลักสูตรพยาบาล ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

 

https://www.facebook.com/southnurseTH/posts/465620737724733