ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก โครงการ Life Begins with GHB พิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยกำหนดระยะเวลายื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้หากสมาชิกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการดังกล่าว โปรดติดต่อ คุณพรรณนิภา เกลาชู โทร.087-660-1116 คุณศิริพร คุ้มผล โทร.087-714-2007 หรือคุณศรัณย์ ลิมปรัตนกุล โทร.097-040-7119


83193522 242357660079653 795654915060924416 n
gbank4.jpggbank3.jpg