โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง การเตรียมและเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
ห้องสุริยาศศิน ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนท์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 }

}

 

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ 2425 qr