วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นางเยาวดี ตั้งจิตวิทยา กรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ บิดาของ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

pr14-1.jpg

pr14-2.jpg