ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
โปรดบันดาลความสำราญสุขเกษม
สัมฤทธิ์ผลในทุกสิ่งอย่างอิ่มเอม
สุขภาพแข็งแรงเปรมปรีย์ตลอดปีใหม่เอย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้

 

Newyear2022