ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิ่ง Southern Nurses Run for Well-being 2023
วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
ประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเตรียมความพร้อมโครงการ Southern Nurses Run for Well-being 2023
ณ ห้องประชุมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม
ในวันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

run66-1.jpg