ขอแสดงความยินดี กับ คุณละออง นิชนานนท์ หนึ่งในคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (ทารกวิกฤต) โรงพยาบาลสงขลา
52309267 245220713088130 8876116225801846784 n