ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ผศ.จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกกิตติมศักดิ์, นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ มอบทุนสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคม ให้แก่ ดร.ศศิธร ลายเมฆ หัวหน้าโครงการวิจัย โดยมอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

55865228_2118513978241800_7027182300076965888_n.jpg56480305_330132121189338_8939722337813528576_n.jpg56120048_2408629379189975_3136532157191684096_n.jpg