ขอแสดงความชื่นชมแก่สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ในการทำความดี พว.อุไรวรรณ พลจร หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เข้าช่วยเหลือนั่งวิ่งที่หมดสติ และหัวใจหยุดเต้น ร่วมกับนักวิ่งท่านอื่นๆ และทีมแพทย์ ซึ่งได้ช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จนผู้ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย ในงานวิ่ง วจก.ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

69723703_419625482021260_4024570659148398592_n.png