ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ เรื่อง Palliative Care และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 และสัมมนาสมาชิกสภาการพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2554 รุ่นที่ 2  วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน  13  หน่วยคะแนน