สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้  ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง  Nursing Research and Innovation: Make it Easy ระหว่างวันที่  5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 นี้         ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเข้าไปดูรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และพิมพ์จดหมายประชาสัมพันธ์ พร้อมแบบฟอร์มใบสมัคร และแบบฟอร์มอื่น ๆ ได้ตามไฟล์เอกสารแนบ         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7431-2404 และ 08-9466-6516

ไฟล์ประกอบเอกสาร

  1. จม.ประชาสัมพันธ์โครงการ - ดาวน์โหลด
  2. โครงการ+กำหนดการ - ดาวน์โหลด
  3. แผ่นพับ+ใบสมัคร - ดาวน์โหลด