สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-6489 ,08-9466-6516