ติดต่อสมาคม

 

ติดต่อสมาคม
.

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้

ที่อยู่ : ใต้หอพักนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-74218-222, 08-9466-6516 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.