S 83935242 
กรรณิกา อังกูร
 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้

03 ธันวาคม 2563
ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้

ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมและเผยแพร่ผลง...

25 พฤศจิกายน 2563
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมและเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การเตรียมและเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563ห้องสุริยาศศิน ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนท์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  } }   ลิงค์สำ...

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

02 พฤศจิกายน 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

“วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563”  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกับ โรงพยาบาลควนเนียง ทำพิธีอศิรวาทราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมิ่...

ผลการพิจารณาพยาบาลดีเด่น เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลส...

22 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2563}

ขอความร่วมมือสำรวจผู้เกษียณประจำปี-2563

29 พฤษภาคม 2563
ขอความร่วมมือสำรวจผู้เกษียณประจำปี-2563

ขอความร่วมมือสำรวจผู้เกษียณประจำปี-2563 Download แบบฟอร์ม }   Download แบบฟอร์ม

วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 2563

13 พฤษภาคม 2563

วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 2563 ร่วมเฉลิมฉลอง 2020 ปี แห ่ งพยาบาลและผดุงครรภ ์ สากล พยาบาล: เสียงแห่งพลัง น าการพยาบาลส ู่สุขภาพดท ีั่วโลก }

ประกาศรายชื่อพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย...

16 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปี 2563}

ประชาสัมพันธ์จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

01 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ประชาสัมพันธ์จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ลดภาระลูกค้าสินเชื่อบ้าน ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.100% - 0.350% ต่อปี   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.100% - 0.35...

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พุด แดงสุวรรณ

18 มีนาคม 2563
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พุด แดงสุวรรณ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พุด แดงสุวรรณ มารดาของนางสาวกฤตยา แดงสุวรรณ กรรมการที่...

นำเงินไปมอบให้กับครอบครัวของ “นางสาวนอซีด๊ะ เจะสอเ...

18 มีนาคม 2563
นำเงินไปมอบให้กับครอบครัวของ “นางสาวนอซีด๊ะ เจะสอเหาะ”

26 กุมภาพันธ์ 2563 คุณศรีสุดา ลัพธวรรณ ตัวแทนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ นำเงินไปมอบให้กับครอบครัวของ “นางสาวนอซีด๊ะ เจะสอเหาะ” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาล...

ประชาสัมพันธ์จาก ธกส. เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ

17 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์จาก ธกส. เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก โครงการ Life Begins with GHB พิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยกำหนดระยะเวลายื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 อนุมัติและทำนิติกรร...

มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่ นายสราวุฒิ ปฐมวงษ์สถาพร

02 มกราคม 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่ นายสราวุฒิ ปฐมวงษ์สถาพร นักศึกษาจากวิทยาลัย...

สวัสดีปีใหม่ 2563

02 มกราคม 2563

ในวันที่ 16 ธันวาคม และ 26 ธันวาคม 2562 นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ นำกระเช้าร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ ตามสถาบันการศึกษา แล...

ตัวแทนมอบสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯ

25 ธันวาคม 2562
ตัวแทนมอบสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางสุดาวดี แก้วพิบูลย์ ประธานกรรมการฝ่ายบริการชุมชน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯ ได้แก่ พวงหรีด และเงินทำบุญ ให้แก่ ครอบครัวของ นางสาว...

ปรับเปลี่ยนอัตราค่าสมัครสมาชิก

06 ธันวาคม 2562
ปรับเปลี่ยนอัตราค่าสมัครสมาชิก

ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ทุกท่านทางสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จะปรับเปลี่ยนอัตราค่าสมัครสมาชิก ตามเอกสารที่แนบ เริ่ม 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บ้านเอื้อบุญ อุ่นรัก อำ...

14 พฤศจิกายน 2562
โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บ้านเอื้อบุญ อุ่นรัก อำเภอบางกล่ำ

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้, คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ จัดกิจกรรมวันพยาบ...

พิธีรับหมวกพยาบาลและประดับเข็มชั้นปี ปีการศึกษา 25...

14 พฤศจิกายน 2562
พิธีรับหมวกพยาบาลและประดับเข็มชั้นปี ปีการศึกษา 2562 ณ ม.ทักษิณ พัทลุง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้, คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เข้าร...

การสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสำหรับน...

25 กันยายน 2562
การสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี2562 จากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์

การสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี2562 จากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์}

การรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประ...

25 กันยายน 2562
การรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562 จากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์

การรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562 จากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์}

ขอแสดงความชื่นชมแก่สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ

04 กันยายน 2562
ขอแสดงความชื่นชมแก่สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ

ขอแสดงความชื่นชมแก่สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ในการทำความดี พว.อุไรวรรณ พลจร หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เข้าช่วยเหลือนั่งวิ่งที่หมดสติ และ...

บันทึกเทปถวายพระพร

16 กรกฎาคม 2562
บันทึกเทปถวายพระพร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยทีมบริหาร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เข้าบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแ...

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ “ Sma...

09 กรกฎาคม 2562
ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ “ Smart Healthcare: High Value Nursing Care

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ “ Smart Healthcare: High Value Nursing Care - ขยายเวลารับสมัครโครงการประชุมวิชาการ- โครงการประชุมวิชาการ- ใบสมัคร-โครงการประชุมวิชาการ...

หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ส...

14 มิถุนายน 2562
หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปี 2562

หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปี 2562- หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพยาบาลดีเด่น-สาขาภาคใต้- ใบสมัคร-โครงการประชุมวิชาการ- แผ่นพับใ...

โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพย...

15 พฤษภาคม 2562
โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้ประจำปี 2562

โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้ประจำปี 2562 }

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมประชุม IC...

10 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์  

มอบทุนสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคมฯ

03 เมษายน 2562
มอบทุนสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคมฯ

ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ผศ.จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกกิตติมศักดิ์, นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ มอบทุนสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคม ให้แก่ ดร.ศศ...

ขอแสดงความยินดี กับ คุณละออง นิชนานนท์

26 มีนาคม 2562
ขอแสดงความยินดี กับ คุณละออง นิชนานนท์

ขอแสดงความยินดี กับ คุณละออง นิชนานนท์ หนึ่งในคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (ทารกวิกฤต) โรงพยาบาลสงขลา

ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญย...

23 มกราคม 2562
ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญยัง

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ รองศา...

มอบทุนการศึกษาสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ประเ...

23 มกราคม 2562
มอบทุนการศึกษาสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ พร้อมทั้งพร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาสมาค...

ภาพกิจกรรม