S 83935242 
กรรณิกา อังกูร
 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ร่วมเรียนรู...

20 กันยายน 2564

เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ร่วมเรียนรู้ อยู่ปลอดภัย ฝ่าวิกฤติ COVID-19"

ประชุมวิชาการ

20 สิงหาคม 2564
ประชุมวิชาการ

ลงทะเบียนออนไลน์https://forms.gle/eyMm1EvrAeAjX6NM7

สำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจ...

29 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ สำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  

ผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น 2564

20 เมษายน 2564

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทญฯ สาขาภาคใต้เรื่อง ผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯประจำปี 2564  }

ประกาศผลพยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน 2564

04 มีนาคม 2564

ประกาศผลพยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน 2564

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากโครงการ Life Begins wit...

23 กุมภาพันธ์ 2564
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากโครงการ Life Begins with GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากโครงการ Life Begins with GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์  โครงการ Life Begins with GHB เนื่องจากธนาคารฯ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1 = 2.39% ต่อปีปีที่ 2 = 2.59% ต่...

ส่งผลงานคัดเลือกพยาบาลดีเด่นประจำปี2564

15 กุมภาพันธ์ 2564
ส่งผลงานคัดเลือกพยาบาลดีเด่นประจำปี2564

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯเรื่องการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔***********************************************สมาคมพยาบาลฯ โดยมติคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ ในการประชุม คร้ังที่ ๑ /๒๕๖๔ว...

ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้

03 ธันวาคม 2563
ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้

ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมและเผยแพร่ผลง...

25 พฤศจิกายน 2563
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมและเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การเตรียมและเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563ห้องสุริยาศศิน ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนท์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  } }   ลิงค์สำ...

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

02 พฤศจิกายน 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

“วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563”  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกับ โรงพยาบาลควนเนียง ทำพิธีอศิรวาทราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมิ่...

ขอความร่วมมือสำรวจผู้เกษียณประจำปี-2563

29 พฤษภาคม 2563
ขอความร่วมมือสำรวจผู้เกษียณประจำปี-2563

ขอความร่วมมือสำรวจผู้เกษียณประจำปี-2563 Download แบบฟอร์ม }   Download แบบฟอร์ม

ประกาศรายชื่อพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย...

16 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปี 2563}

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พุด แดงสุวรรณ

18 มีนาคม 2563
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พุด แดงสุวรรณ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พุด แดงสุวรรณ มารดาของนางสาวกฤตยา แดงสุวรรณ กรรมการที่...

นำเงินไปมอบให้กับครอบครัวของ “นางสาวนอซีด๊ะ เจะสอเ...

18 มีนาคม 2563
นำเงินไปมอบให้กับครอบครัวของ “นางสาวนอซีด๊ะ เจะสอเหาะ”

26 กุมภาพันธ์ 2563 คุณศรีสุดา ลัพธวรรณ ตัวแทนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ นำเงินไปมอบให้กับครอบครัวของ “นางสาวนอซีด๊ะ เจะสอเหาะ” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาล...

ประชาสัมพันธ์จาก ธกส. เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ

17 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์จาก ธกส. เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก โครงการ Life Begins with GHB พิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยกำหนดระยะเวลายื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 อนุมัติและทำนิติกรร...

มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่ นายสราวุฒิ ปฐมวงษ์สถาพร

02 มกราคม 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่ นายสราวุฒิ ปฐมวงษ์สถาพร นักศึกษาจากวิทยาลัย...

สวัสดีปีใหม่ 2563

02 มกราคม 2563

ในวันที่ 16 ธันวาคม และ 26 ธันวาคม 2562 นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ นำกระเช้าร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ ตามสถาบันการศึกษา แล...

ภาพกิจกรรม