ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้
b1
b2
b2
b2
b2
   ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

การเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน ปี 2561

24 มีนาคม 2561
การเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน ปี 2561

การเสนอโครงการงานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินสมาคมพยาบาลแห่งประทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 Download เอกสาร1.แบบฟอร์มขอรับทุน2.Service Flow3.Memo Corrected

ขอความร่วมมือสำรวจที่จะเกษียรอายุราชการ ปี 2561

20 มีนาคม 2561
ขอความร่วมมือสำรวจที่จะเกษียรอายุราชการ ปี 2561

ของความร่วมมือสำรวจสมาชิกสามคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียรอายุราชการ ปี 2561   }

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่3

31 มกราคม 2561
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่3

ประชุมวิชากรระดับนานาชาติครั้งที่ 3 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561The Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok}

ประชาสัมพันธ์โครงการพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งปร...

22 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์โครงการพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์โครงการพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 1.หนังสือเชิญส่งพิจารณาส่งพยาบาลดี...

โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพย...

14 มีนาคม 2560
โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  ในเขตภาคใต้ ประจ าปี 2560

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  ในเขตภาคใต้ ประจ าปี 2560

การบูรณาการ: การนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพก...

26 มกราคม 2560
การบูรณาการ: การนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ” (ครั้งที่ 3)

การบูรณาการ: การนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ(ครั้งที่ 3)  

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการแปลผลคลื่...

02 กันยายน 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย หากสนใจเข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุมคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Tel 0-7445-1147

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย หากสนใจเข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุมคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Tel 0-7...

   ข่าวจากสมาคม

ประมวลภาพกิจกรรม

แสดงความยินดี
Image Download
ประชุมวิชาการ เรื่อง สมรรถนะบันไดวิชาชีพ : การนำสู...
Image Download
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
Image Download
วันพยาบาลแห่งชาติ21/10/59 รพ.ยะลา
Image Download
พบปะสมาชิก จ.นครศรีธรรมราช
Image Download
ศึกษาดูงานสาขาภาคาเหนือ
Image Download
สวัสดีปีใหม่2560
Image Download
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาล 9/5/2560
Image Download
ประชุมวิชาการ"พลังพยาบาล60"
Image Download
ประชุมวิชาการเรื่อง สุขภาวะ และความปลอดภัยในการให้...
Image Download