nurse 2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รวมพลังพยาบาลจิตอาสาร่วมคัดกรอง มะเร็งเต้านมในสตรี

09 พฤษภาคม 2565
รวมพลังพยาบาลจิตอาสาร่วมคัดกรอง มะเร็งเต้านมในสตรี

  ขั้นตอนเข้าร่วงโครงการ          

9-10 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ...

11 เมษายน 2565
9-10 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ ร่วมประชุมกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

9-10 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ ร่วมประชุมกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ น...

05 เมษายน 2565
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๔

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี...

8 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นา...

14 มีนาคม 2565
8 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

8 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ พว.สุดาวดี แก้วพิบูลย์ ประธานกรรมการฝ่ายบริการชุมชน และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกับ ม...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 พิธีมอบทุนการศึกษา

14 มีนาคม 2565
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 พิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 พิธีมอบทุนการศึกษาจากสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ให้กับนักศึกษาพยาบาลจนจบหลักสูตรพยาบาลโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้เป็นผู้ส่งมอบทุน ได้แก่ นางสาวเมธินี ทิพ...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นางเยาวดี ตั้งจิตวิทย...

14 มีนาคม 2565
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นางเยาวดี ตั้งจิตวิทยา กรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ บิดาของ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นางเยาวดี ตั้งจิตวิทยา กรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ บิดาของ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ประชาสัมพันธ์ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

14 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

🏡ประชาสัมพันธ์ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 🏡 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Life Begins withGHBเพื่อเป็นสิทธิพิเศษในการกู้ซื้อบ้าน✅สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ทุกท่าน✅สนใจสามารถดูรายละเอียด จากเอกสารได้เลยนะคะ ธนาคา...

แจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมพย...

28 มกราคม 2565

แจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565

14 มกราคม 2565
 เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565

ในวันที่ 4 มกราคม และ 7 มกราคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และทีมบริหาร คณะกรรมการอำนวยการฯ วาระปี 2565-2567 เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ โรงพยาบา...

เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ร่วมเรียนรู...

20 กันยายน 2564

เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ร่วมเรียนรู้ อยู่ปลอดภัย ฝ่าวิกฤติ COVID-19"

ประชุมวิชาการ

20 สิงหาคม 2564
ประชุมวิชาการ

ลงทะเบียนออนไลน์https://forms.gle/eyMm1EvrAeAjX6NM7

สำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจ...

29 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ สำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  

ผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น 2564

20 เมษายน 2564

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทญฯ สาขาภาคใต้เรื่อง ผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯประจำปี 2564  }

ประกาศผลพยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน 2564

04 มีนาคม 2564

ประกาศผลพยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน 2564

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากโครงการ Life Begins wit...

23 กุมภาพันธ์ 2564
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากโครงการ Life Begins with GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากโครงการ Life Begins with GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์  โครงการ Life Begins with GHB เนื่องจากธนาคารฯ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1 = 2.39% ต่อปีปีที่ 2 = 2.59% ต่...

ส่งผลงานคัดเลือกพยาบาลดีเด่นประจำปี2564

15 กุมภาพันธ์ 2564
ส่งผลงานคัดเลือกพยาบาลดีเด่นประจำปี2564

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯเรื่องการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔***********************************************สมาคมพยาบาลฯ โดยมติคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ ในการประชุม คร้ังที่ ๑ /๒๕๖๔ว...

ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้

03 ธันวาคม 2563
ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้

ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมและเผยแพร่ผลง...

25 พฤศจิกายน 2563
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมและเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การเตรียมและเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563ห้องสุริยาศศิน ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนท์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  } }   ลิงค์สำ...

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

02 พฤศจิกายน 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

“วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563”  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกับ โรงพยาบาลควนเนียง ทำพิธีอศิรวาทราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมิ่...

ขอความร่วมมือสำรวจผู้เกษียณประจำปี-2563

29 พฤษภาคม 2563
ขอความร่วมมือสำรวจผู้เกษียณประจำปี-2563

ขอความร่วมมือสำรวจผู้เกษียณประจำปี-2563 Download แบบฟอร์ม }   Download แบบฟอร์ม

ประกาศรายชื่อพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย...

16 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปี 2563}

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พุด แดงสุวรรณ

18 มีนาคม 2563
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พุด แดงสุวรรณ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พุด แดงสุวรรณ มารดาของนางสาวกฤตยา แดงสุวรรณ กรรมการที่...

นำเงินไปมอบให้กับครอบครัวของ “นางสาวนอซีด๊ะ เจะสอเ...

18 มีนาคม 2563
นำเงินไปมอบให้กับครอบครัวของ “นางสาวนอซีด๊ะ เจะสอเหาะ”

26 กุมภาพันธ์ 2563 คุณศรีสุดา ลัพธวรรณ ตัวแทนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ นำเงินไปมอบให้กับครอบครัวของ “นางสาวนอซีด๊ะ เจะสอเหาะ” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาล...

ประชาสัมพันธ์จาก ธกส. เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ

17 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์จาก ธกส. เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก โครงการ Life Begins with GHB พิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยกำหนดระยะเวลายื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 อนุมัติและทำนิติกรร...

มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่ นายสราวุฒิ ปฐมวงษ์สถาพร

02 มกราคม 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่ นายสราวุฒิ ปฐมวงษ์สถาพร นักศึกษาจากวิทยาลัย...

สวัสดีปีใหม่ 2563

02 มกราคม 2563

ในวันที่ 16 ธันวาคม และ 26 ธันวาคม 2562 นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ นำกระเช้าร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ ตามสถาบันการศึกษา แล...

ภาพกิจกรรม