วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
พิธีมอบทุนการศึกษาจากสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ให้กับนักศึกษาพยาบาลจนจบหลักสูตรพยาบาล
โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้เป็นผู้ส่งมอบทุน ได้แก่ นางสาวเมธินี ทิพย์สุวรรณสิริ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

pr14-3.jpg

pr14-4.jpg