ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่3

download
ประชุมวิชากรระดับนานาชาติครั้งที่ 3 
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561
The Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok

}

ประชาสัมพันธ์โครงการพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

3306ประชาสัมพันธ์โครงการพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


ประชาสัมพันธ์โครงการพยาบาลดีเด่น
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

1.หนังสือเชิญส่งพิจารณาส่งพยาบาลดีเด่น

2.ประการการพิจารณาพยาบาลดีเด่นและแบบเสนอชื่อ

3.แบบฟอร์ม

การบูรณาการ: การนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ” (ครั้งที่ 3)

drco0005
การบูรณาการ: การนิเทศทางการพยาบาล
การประกันคุณภาพการพยาบาล
และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ
(ครั้งที่ 3)

 

โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ในเขตภาคใต้ ประจ าปี 2560

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  ในเขตภาคใต้ ประจ าปี 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย หากสนใจเข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุมคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Tel 0-7445-1147

wwhh

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย หากสนใจเข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุมคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Tel 0-7445-1147

 

ไฟล์แนบ : 080416_102011.jpg