ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

โครงการ Southern Nurses Run for Well-being 2023

run66 2

 

โครงการ Southern Nurses Run for Well-being 2023
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
เป็นประธานเปิดโครงการ Southern Nurses Run for Well-being 2023 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ
ร่วมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ/ เอกชน/ สถาบันการศึกษา/ สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม และขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ จากทุกภาคส่วนไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิ่ง Southern Nurses Run for Well-being 2023

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิ่ง Southern Nurses Run for Well-being 2023
วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
ประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเตรียมความพร้อมโครงการ Southern Nurses Run for Well-being 2023
ณ ห้องประชุมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม
ในวันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

run66-1.jpg

สวัสดีปีใหม่ 2566

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
โปรดบันดาลความสำราญสุขเกษม
สัมฤทธิ์ผลในทุกสิ่งอย่างอิ่มเอม
สุขภาพแข็งแรงเปรมปรีย์ตลอดปีใหม่เอย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้

 

Newyear2022

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และทีมบริหาร คณะกรรมการอำนวยการฯ
วาระปี 2565-2567 เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


pic07022023_1.jpgpic07022023_11.jpgpic07022023_10.jpgpic07022023_9.jpgpic07022023_8.jpgpic07022023_7.jpgpic07022023_6.jpgpic07022023_5.jpgpic07022023_4.jpgpic07022023_3.jpgpic07022023_2.jpg

SOUTH NURSE "SOUTHERN NURSES RUN FOR WELL-BEING 2023"

เชิญชวนร่วมวิ่งกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

 

เข้าลิงก์การสมัครหรือสมัครผ่าน QRCode และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมโอนเงินค่าสมัครไปยังบัญชีที่ระบุในแบบฟอร์ม

พร้อมสมัคร >> https://forms.gle/VxG681hKfjwdrG8G6

หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

 

nurse-run2023.png