ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญครบรอบ 50 ปีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

พิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

ภาพกิจกรรม >> https://drive.google.com/drive/folders/1fIMGljISB2Q3P9FrLwntiQPxfAamSD1b?usp=sharing

pr14032024.jpg

โครงการสัญจรเยี่ยมพบปะสมาชิก และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกผู้ประสบภัย จากเหตุโกดังเก็บพลุระเบิดและไฟไหม้ ตำบลมูโนะ

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกับ ผศ.จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะ

ได้ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ น้องๆพยาบาลที่ประสบเหตุการณ์สาธารณภัย โกดังพลุระเบิดที่ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ในการนี้ นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งชื่นชมความเป็นวิชาชีพพยาบาลที่ได้ทำหน้าที่อย่างดีต่อประชาชน และการดูแลกันแม้ในยามทุกข์ ทั้งนี้พี่น้องพยาบาลทั่วประเทศต่างร่วมส่งกำลังใจแก่พยาบาล และครอบครัวผู้ประสบภัย

eposter10222023_10.jpgeposter10222023_9.jpgeposter10222023_8.jpgeposter10222023_7.jpgeposter10222023_6.jpgeposter10222023_5.jpgeposter10222023_4.jpgeposter10222023_3.jpgeposter10222023_2.jpgeposter10222023_1.jpg