ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน "Game Changer : Revolutionizing Thai Nurses with Nursing Values

📣 ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
"Game Changer : Revolutionizing Thai Nurses with Nursing Values" วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566
ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
** กรณีไม่พบรายชื่อ ติดต่อสอบถามที่เบอร์

ผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม

📣ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
เรื่อง ผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในเวที “Student Assembly : Startup and Innovation” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 – 17.00 น.
ในรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ณ ห้องสุริยาศศิน ชั้น 8 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและทีม/เครือข่ายปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้ ประจำปี 2566

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและทีม/เครือข่ายปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้ ประจำปี 2566
pr1707-1.jpgpr1707-2.jpg