ประชุมวิชาการ
"Game Changer : Revolutionizing Thai Nurses with Nursing Values"

 

nurse-meet26.png

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม > https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV4aUYDdrn-UsTiRcAegFFMRiBeOU60W33ah_dG33iK56qkg/viewform

หนังสือประชาสัมพันธ์ >https://drive.google.com/file/d/1dWJ1CLlMKJTkEdu5_SLgKVAkJBdFSho0/view?usp=sharing

โครงการและกำหนดการประชุม >https://drive.google.com/file/d/1UM5pJ_g1ybHOKXSwKHmL1W-oDuSJOUyG/view?usp=sharing

จดหมายขออนุมัติ >https://drive.google.com/file/d/1j97AhvLs1CzE3ex8ISUDFcPVz6ZfAtnX/view?usp=sharing