เรื่อง โครงการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในเวที “Student Assembly : Startup and Innovation”
ดาวน์โหลดเอกสาร >>https://drive.google.com/file/d/15rIIHNAVtEx1JypMsejcBDiIdpPkbLNc/view?usp=sharing

ลงทะเบียน >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZv9O8dp6kIbJVS51zxkHuiJlg33kT1aubxuHTQdqadeXz1Q/viewform

17062024-1.png