รายชื่อพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2548

  1. ทีมงานจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้รับรางวัลทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2548
  2. นางเพลินตา อิ้วตกส้าน โรงพยาบาลระนอง ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ระดับผู้บริหารการพยาบาล
  3. นางกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง โรงพยาบาลสุไหงโกลก ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ระดับผู้ปฏิบัติการพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ)
  4. ** นางมิตตานันท์ ชุมมิ่ง โรงพยาบาลสงขลา** ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ระดับผู้ปฏิบัติการพยาบาล (พยาบาลเทคนิค)