ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563” 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกับ โรงพยาบาลควนเนียง
ทำพิธีอศิรวาทราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมิ่งขวัญพยาบาลทั่วไทย
เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ณ โรงพยาบาลควนเนียง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 n02112020

 

ประกาศรายชื่อพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปี 2563

}