ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รับหมวกพยาบาล ม.อ. 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับหมวกพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ณ ห้อง 3311 อาคาร 3 อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


https://www.facebook.com/pg/southnurseTH/photos/?tab=album&album_id=465623524391121

ตัวแทนมอบสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางสุดาวดี แก้วพิบูลย์ ประธานกรรมการฝ่ายบริการชุมชน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯ ได้แก่ พวงหรีด และเงินทำบุญ ให้แก่ ครอบครัวของ นางสาวริต้า กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เปียะ และ เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ซึ่งได้ประสบเหตุรถกระบะพลิกคว่ำ ขณะเดินทางไปส่งลูกที่โรงเรียน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และเสียชีวิตในวันถัดไป

ทางสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้
p25122019-2.jpg p25122019-1.jpg

โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บ้านเอื้อบุญ อุ่นรัก อำเภอบางกล่ำ

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติของสมาคมพยาบาลฯ ร่วมกับ งานเวชกรรมฯ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลบางกล่ำ โดยร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ณ บ้านเอื้อบุญ อุ่นรัก อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 

บานเออบญสมาคมฯวนพยาบาล ๑๙๑๑๑๔ 0013

 

 

ปรับเปลี่ยนอัตราค่าสมัครสมาชิก

ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ทุกท่าน
ทางสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จะปรับเปลี่ยนอัตราค่าสมัครสมาชิก ตามเอกสารที่แนบ เริ่ม 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป78689600_441318816821592_1013295360514195456_o.jpg

พิธีรับหมวกพยาบาลและประดับเข็มชั้นปี ปีการศึกษา 2562 ณ ม.ทักษิณ พัทลุง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เข้าร่วมพิธีรับหมวกพยาบาล และประดับเข็มชั้นปี แก่นิสิตนักศึกษาพยาบาล        ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 พธรบหมวก ม.ทกษณ พทลง ๑๙๑๑๑๔ 0046