ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จาก ธกส. เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก โครงการ Life Begins with GHB พิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยกำหนดระยะเวลายื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้หากสมาชิกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการดังกล่าว โปรดติดต่อ คุณพรรณนิภา เกลาชู โทร.087-660-1116 คุณศิริพร คุ้มผล โทร.087-714-2007 หรือคุณศรัณย์ ลิมปรัตนกุล โทร.097-040-7119


83193522 242357660079653 795654915060924416 n
gbank4.jpggbank3.jpg

มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่ นายสราวุฒิ ปฐมวงษ์สถาพร

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่ นายสราวุฒิ ปฐมวงษ์สถาพร นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ จนเรียนจบหลักสูตรพยาบาล ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

 

https://www.facebook.com/southnurseTH/posts/465620737724733

สวัสดีปีใหม่ 2563

ในวันที่ 16 ธันวาคม และ 26 ธันวาคม 2562 นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ นำกระเช้าร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ ตามสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่, โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี, โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี, โรงพยาบาลศิครินทร์, โรงพยาบาลสงขลา, โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

https://www.facebook.com/pg/southnurseTH/photos/?tab=album&album_id=465615071058633