ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ คุณละออง นิชนานนท์

ขอแสดงความยินดี กับ คุณละออง นิชนานนท์ หนึ่งในคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (ทารกวิกฤต) โรงพยาบาลสงขลา
52309267 245220713088130 8876116225801846784 n

ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญยัง

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญยัง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

50395148 284387518898829 1023603135995707392 n50414380 503567540050008 6223392742727221248 n50636676 320044978854456 8463884388558438400 n

มอบทุนการศึกษาสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ พร้อมทั้งพร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับ นายสราวุฒิ ปฐมวงษ์สถาพร นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เป็นจำนวนเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)


50324193 779075415793444 2442452737644822528 n50445938 2199340966983025 7481307377174577152 n50656829 740978926353186 105091033620021248 n50687302 2293570587587439 4714623684294213632 n