ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปี 2562

kkrหนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ประจำปี 2562


- หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพยาบาลดีเด่น-สาขาภาคใต้
- ใบสมัคร-โครงการประชุมวิชาการ
- แผ่นพับใบสมัคร
- โครงการประชุมวิชาการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์

hard01ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์

 

โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้ประจำปี 2562

logopp
โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้ประจำปี 2562

}

มอบทุนสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคมฯ

ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ผศ.จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกกิตติมศักดิ์, นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ มอบทุนสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคม ให้แก่ ดร.ศศิธร ลายเมฆ หัวหน้าโครงการวิจัย โดยมอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

55865228_2118513978241800_7027182300076965888_n.jpg56480305_330132121189338_8939722337813528576_n.jpg56120048_2408629379189975_3136532157191684096_n.jpg